مشاورهخط مشی اطلس پیچ گستر ایرانیان

خط مشی
اطلس پیچ گستر ایرانیان

شرکت اطلس پیچ گستر ایرانیان با توجه به ماموریت و چشم انداز خود در خصوص تولید پیچ و مهره‌های فولادی مورد نیاز کلیه صنایع، علی الخصوص صنعت خودرو و ساختمان، به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات و افزایش رضایت مندی مشتریان، بر خود می داند تا از طریق شناخت و رعایت کامل الزامات و نیازمندی‌های مشتریان، تولیدات خود را به نحوی عرضه نماید که کلیه ذینعفان از رضایت کامل برخوردار باشند. لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق ، کلیه کارکنان شرکت متعهد و موظف به رعایت و سر لوحه قراردادن موارد ذیل می باشند :

بدین منظور، مدیریت ارشد قصد دارد تا نسبت به طرحریزی و استقرار فرآیندهای مورد نیاز و نیز سیستم مدیریت کیفیت (IATF 16949 : 2016) اقدام نماید و کلیه کارکنان موظف هستند ضمن درک خط مشی، از طریق کار گروهی و مشارکت تیمی، تمامی تلاش خود را در راستای افزایش اثربخشی فرآیندهای سیستم‌ مدیریت طرح ریزی شده و بهبود مستمر آنها بکار گیرند تا بدین طریق موجبات تحقق اهداف را فراهم آورند.
لازم به ذکر است این خط مشی و اهداف شرکت در جلسات بازنگری مدیریت بررسی و با توجه به تغییر الزامات و شرایط کار ، به منظور حصول اطمینان از تداوم و تناسب درصورت نیاز، مورد بازنگری قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت اطلس پیچ گستر ایرانیان
 پرویز احدی